Symptomene er:

   1. Re-opplever traumer - påtrengende minnebilder, flashbacks, drømmer.
   2. Nummenhet, ikke emosjonell kontakt med andre.
   3. Liten sosial reaktiv eller responsiv.
   4. Anhedoni - gledeløshet.
   5. Unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet.
   6. Frykt og unngåelse av stimuli som minner om traumet.
   7. Autonom hyperaktivering, angst og overdreven skvettenhet og søvnløshet.
   8. Utbrudd av frykt, panikk eller aggresjon knyttet til påminnelser om traumer
       og reaksjoner på det sjelden.

Del oss videre!