Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for enhver hendelse som resulterer i psykiske traumer. Denne hendelsen kan innebære fare for død, hvis regelen til noen andre, eller til en egen eller andre fysiske, seksuelle eller psykiske integritet, overveldende den enkeltes evne til å takle. Som en effekt av psykologiske traumer, er PTSD sjeldnere og mer varig enn de mer vanlige sett posttraumatisk stress.

Diagnostiske symptomer for PTSD omfatter re-opplever den opprinnelige traumer gjennom flashbacks eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt aktivitet, for eksempel problemer med å falle eller forbli sovende, sinne og vaktsomhet. Formelle diagnostiske kriterier (både DSM-IV-TR og ICD-10) krever at symptomene varer mer enn
en måned og forårsake betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.


Områder i hjernen som er assosiert med PTSD.


Del oss videre!