I dag er det gode behandlinger tilgjengelig for PTSD. Når du har PTSD kan håndtere fortiden kan være vanskelig. I stedet for å fortelle andre hvordan du føler, kan du holde dine følelser flaske opp. Men snakker med en terapeut kan hjelpe deg å få bedre.

Kognitiv atferdsterapi CBT er en type rådgivning. Det synes å være den mest effektive formen for rådgivning for PTSD. VA tilbyr to former for kognitiv atferdsterapi for veteraner med PTSD: kognitiv behandling terapi CPT og langvarig eksponering PE terapi. Hvis du vil vite mer om disse typer behandlinger, se vår faktaark oppført på behandlingen side.

Det er også en lignende type terapi kalt øyebevegelser desensitization og reprosessering EMDR som brukes for PTSD. Medisiner har også vist seg å være effektive. En type stoff kjent som en selektiv serotonin reuptake inhibitor SSRI, som også brukes for depresjon, er effektiv for PTSD.

Del oss videre!